Charakter wiodący ENFJ

Moi drodzy przyjaciele, witamy w nowym artykule skupionym na refleksji nad różnymi niuansami, które składają się na ludzką naturę. Polecam przeczytać ją od początku do końca, a zrozumiecie też dlaczego.

Jaka jest osobowość bohatera

Przy pierwszej analizie językowej niektóre stereotypy mogą nas wprowadzić w błąd. W wielu kulturach osobowość protagonisty jest określana negatywnie, ale w psychologii jest to coś zupełnie innego. Przede wszystkim typ osobowości nie ma nic wspólnego z brakiem lub nie patologii. Osobowość w odniesieniu do psychologii to po prostu zespół indywidualnych cech niefizycznych.

Osobowość protagonisty to po prostu inny sposób na określenie tzw. osobowości ENFJ, która jest najrzadsza ze wszystkich (2-3% światowej populacji). ENFJ jest akronimem, który oznacza w języku angielskim słowa Extroversion, Intuition, Feeling and Judgment.

Używając określeń niezbyt profesjonalnych, ale zdecydowanie bardziej zrozumiałych dla laika postaram się wyjaśnić znaczenie tych słów w sposób konkretny. Czytajcie je z myślą o zrozumieniu całości, a nie specyficznego znaczenia każdego pojedynczego zdania. Jest to konieczne ze względu na te cechy, osoba może być obdarzona różnymi procentami, a zatem nie muszą być ekstremalne.


Być ekstrawertykiem w tym przypadku oznacza czerpać swoją energię (ładować się) dzięki czemuś, co jest na zewnątrz, np. miejsce, ludzie lub przedmioty. Osoba ekstrawertyczna ma potrzebę interakcji z czymś, a nie czerpania z własnego wnętrza.

Intuicja natomiast dominuje nad doznaniami. W tym przypadku podmiot ma tendencję do skupiania się bardziej na szerszym obrazie rzeczy niż na szczegółach. Ma również tendencję do skupiania się na przyszłości bardziej niż na teraźniejszości.

Uczucie w tym przypadku dominuje nad zimną racjonalnością. Nie znaczy to, że podmiot jest pozbawiony logiki, ale że preferuje wybory, które mają konsekwencje o charakterze społecznym i nieco bardziej ludzkim.

Osąd nie oznacza opinii odnoszącej się do czegoś lub kogoś, ale jest raczej starannym przewidywaniem i planowaniem możliwych przyszłych konsekwencji.


Funkcje te nazywane są “poznawczymi”, jest ich cztery i są one takie same dla wszystkich typów ENFJ.

Można powiedzieć, że są to osoby, które nie mają problemu z publicznymi wypowiedziami, na ogół altruistyczne, bo są bardzo empatyczne, raczej nie podejmą decyzji, która kogoś skrzywdzi dla własnych korzyści.

Myślą bardzo przyszłościowo i widzą rzeczy całościowo. Zwykle mogą to być osoby wybitne w społeczeństwie i pełnić np. role polityczne, są też na ogół dobrymi nauczycielami.

Naturalni liderzy mają silne powinowactwo do charyzmy i współczucia. Ich natura jest optymistyczna, godna zaufania i tolerancyjna. Potrafią obserwować życie z intelektualną uczciwością. Nie jest szczególnie perfekcjonistyczna w załatwianiu spraw. Nie jest niczym niezwykłym usłyszeć słowa wolności podczas przemawiania do tłumu.

Na ogół jest bardzo troskliwy w swoich uczuciach, w niektórych przypadkach aż za bardzo. Zwykle zabawny, potrafi rozbawić innych fascynującymi rozmowami. Ma predyspozycje do stabilnych związków i potrafi bardzo kochać ludzi, na których mu zależy.

Nie lubi wewnętrznych konfliktów, ale zbyt często zadaje sobie pytania i jest zbyt wrażliwy na wszystkie gesty i uczucia innych. On wie, jak być prawdziwym przyjacielem, na którego zawsze można liczyć. Szkoda, że tak mało jest na świecie osób z taką osobowością, ale jak wszystko ma to swoje plusy i minusy.

Pro’s of the leading personality

Mało która osoba o tym typie osobowości będzie milczeć na interesujący ją temat, jeśli tylko poczuje potrzebę wyrażenia swojej opinii. Na ogół wiedzą, jak komunikować się w sposób zrozumiały, zarówno za pomocą logicznych sformułowań, jak i konstrukcji, które rozpalają emocje.

Ponieważ mają zdolność postrzegania rzeczy jako całości, są w stanie połączyć pewne szczegóły, które wydają się pozornie niepowiązane, a następnie dojść do sensownego wniosku. Są to klasyczni autentyczni, troskliwi ludzie z cechami przywódczymi, zawsze chętnie inspirujący, prowadzący i wspierający innych w praktyczny sposób.


Potrafią przekazać każdy rodzaj uczucia nawet bez użycia słów. Mają tendencję do bycia altruistycznymi i współczującymi, i są bardzo uważni na wszystkie potrzeby innych.

Kontrastujące się osobowości

Wrodzona zdolność do posiadania wizji przyszłości, może zachęcać ludzi do robienia rzeczy, na które nie są jeszcze gotowi lub chętni.
Czasami potrafi tak bardzo wczuć się w potrzeby innych, że odbija ich problemy w sobie, somatyzuje je jak w lustrze. Przekonuje sam siebie, że to on ma te problemy i próbuje je rozwiązać na siebie, ale z kiepskimi wynikami, ponieważ nie ma nic w nim do rozwiązania w tym momencie.

Typy osobowości protagonisty

Istnieją dwa typy osobowości protagonisty ENFJ: typ asertywny oznaczony literą A i typ turbulentny oznaczony literą T. Zasadniczo funkcje poznawcze są takie same dla obu, ale niektóre małe, ale ważne szczegóły ulegają zmianie.

Osobowości typu ENFJ-A protagonista mają więcej pewności siebie, co pomaga im w sytuacjach, w których potrzebne jest charyzmatyczne przywództwo. Czasami mogą wydawać się raczej przesadni dla innych, ale jest to wspólna cecha wszystkich liderów, którzy z jakiegoś powodu muszą narzucać swoje stanowcze decyzje. W rzeczywistości ten typ osobowości nie zmienia zdania zbyt często i ma tendencję do nadawania rzeczom pozorów, w które wierzy.

Prawie nigdy nie okazują niepokoju, a wobec tych, którzy się z nimi nie zgadzają, nie wykazują zbyt wiele empatii. Z emocjonalnego punktu widzenia wydają się bardzo stabilne. Mają tendencję do chronienia się przed bólem. Jeśli ktoś ich skrzywdzi, skupiają się na radzeniu sobie z bólem. Nie lubią być bezbronni i potrafią oderwać się od swoich emocji, aby podejmować logiczne decyzje.

Stres jest częścią życia typu asertywnego i dlatego w sprawach ważnych są spokojni i opanowani. Kiedy muszą podejmować decyzje, nie pytają innych o radę, są niezależnym i zdecydowanym duchem. Posiada jednak zdolność adaptacji, aby w razie wątpliwości poprosić o radę, aby lepiej ocenić i podjąć właściwą decyzję, nie jest typem osobowości nudnej.

Osobowość ENFJ-T (która jest również osobowością naszego przyjaciela Goofy’ego) nie bez powodu nazywana jest burzliwą. W przeciwieństwie do typu asertywnego, typ burzliwy nie ma zbyt wiele pewności siebie i jawi się jako osoba skromna i pokorna. Z tego powodu nie ma on tendencji do pełnienia ról przywódczych.

Jest bardzo prawdopodobne, że będzie wątpił w siebie i nadmiernie przejmował się swoimi umiejętnościami. Niepokój jest dla niego w domu i czasami źle sobie z nim radzi. Jest obdarzony niezwykłą empatią, która pozwala mu wczuwać się w sytuację innych.

Burza emocji daje mu doświadczenie, aby zrozumieć innych lepiej i ma tendencję do rozwijania znacznie kinder sposoby wobec innych niż inny typ. W ważnych decyzjach często musi konsultować się z innymi, aby poczuć się pewniej, ponieważ jest bardzo zależny od innych. Potrafi jednak podejmować logiczne decyzje, nie pozwalając, by cudze myśli wzięły górę nad jego własnymi.

Oba typy mają swoje plusy i minusy, typ asertywny powinien być bardziej komfortowy w sytuacjach, w których potrzebne jest silne przywództwo, niezależny i nie dbający zbytnio o uczucia. We wszystkich innych przypadkach, w których potrzebna jest empatia, z pewnością typ burzliwy może wykazać się znacznie lepszą postawą.

Dlaczego artykuł o osobowości wiodącej

Mój przyjaciel, który chciałby pozostać anonimowy i którego z dużą dozą fantazji będziemy nazywać Pippo, powiedział mi coś, o czym nie wiedzą nawet najdrożsi mu ludzie. Od jakiegoś czasu poważnie zastanawiał się, czy nie cierpi na jakieś obsesyjne zaburzenie, które w jakiś sposób mogłoby sprawić, że ludzie, którzy go kochali, byliby smutni.

Jesteśmy praktycznie otoczeni przez ludzi, którzy analizują każdy aspekt naszego życia i zachowania. Prawdziwi niedzielni profesjonaliści, którzy robią wszystko, co w ich mocy, próbując wypełnić kilkoma kroplami wody szklankę, która jest całkowicie wypełniona olejem.

Predyspozycje do wydawania osądów i stawiania diagnoz na podstawie jakiegoś artykułu znalezionego w Internecie, filmu na YouTube, rady przyjaciela i tak dalej, są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się wydawać.

Pippo przeżywał kryzys, ponieważ wyczuwał, że niektórzy ludzie, na których mu bardzo zależało, mieli o nim niezbyt pozytywny obraz, źle go oceniali. Postanowił podnieść swoją świadomość, próbując zrozumieć, czy coś jest z nim nie tak, ponieważ opinia innych była dla niego bardzo ważna.

Wszyscy mamy swoje ograniczenia i wszyscy możemy stać się hipochondrykami przed artykułem w internecie lub podczas projekcji naszego dyskomfortu na innych. Kto z was nigdy nie pomyślał o kimś źle? Kto z Was obserwując zachowanie jakiejś osoby w swoim życiu nie zastanawiał się, czy ta osoba jest normalna?

W tym momencie, dla własnego interesu, Pippo zdecydował, że nadszedł czas, aby zrozumieć kim jest. Poza osądami innych musiał wiedzieć więcej, ale zamiast czytać artykuły w internecie i popadać w paranoję, skontaktował się z ośrodkiem badawczym, w którym byli lekarze i psychologowie z dyplomami i specjalizacjami. Kazali mu zrobić test, a właściwie więcej niż jeden.

Pippo chciał zrozumieć, które z jego licznych wad mogą być elementami identyfikującymi go w konkretnej grupie, a ja chciałem zrozumieć, czy jego samokrytyka jest zgodna z rzeczywistością, czy też nie. Chciał zrozumieć, czy jest w takim błędzie, jak ktoś mu powiedział. Jego celem było lepsze poznanie samego siebie, aby zrozumieć, czy jest pozytywnym czy negatywnym elementem w społeczeństwie i jak ewentualnie się poprawić.

Długo czekał na wyniki Pippo, ale one nadeszły i był trochę rozczarowany. Oczywiście nie możemy i nie chcą umieścić tutaj arkusze Pippo lub różnych testów, które zrobił, fateveli zrobić je przez profesjonalnego, jeśli jesteś ciekawy. Możemy jednak w mdły i laicki sposób naświetlić mniej więcej streszczenie znaczenia wyników testu.

Umysł 53% ekstrawertyczny i 47% introwertyczny, energia 55% intuicyjna i 45% realistyczna, natura 35% skupiona na logice i 65% na zasadach, taktyka 53% skupiona na planowaniu i 47% skupiona na badaniach, tożsamość 46% zdeterminowana i 54% ostrożna. Osobowość ta ledwo zbliża się do bohatera ENFJ-T. Odnośnie analizy DSM: Nie znaleziono żadnego rodzaju zaburzenia psychicznego.

Jak widać, w naszym przypadku nie ma wyraźnej przewagi jednej konkretnej funkcji poznawczej nad inną. Oznacza to, że niekoniecznie ten, kto ma osobowość określonego typu, musi przejawiać wyraźne i dobrze zaznaczone cechy. W rzeczywistości Pippo jest czymś w rodzaju mieszanki pomiędzy typem A i typem T z lekką tendencją do typu T.

Pamiętaj jednak, że nie jestem profesjonalistą i jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, powinieneś skonsultować się z profesjonalistą. Istnieją tysiące z nich w Internecie i jestem pewien, że ich płatny wkład będzie bardziej pouczające i przydatne niż ten artykuł. Możesz też zdobyć dyplom z psychologii.

Kilka przykładów wiodących osobowości

Aby nie skrzywdzić nikogo, będę unikać włączania nazwisk prawdziwych ludzi tutaj, ale raczej zobaczyć, czy mogę wymienić te pewne postacie filmowe, których znaki byłyby w mojej opinii przeznaczone do wyrażania osobowości bohatera. Seeley Joseph Booth z serialu “Kości”, Isobel Crawley z serialu “Downton Abbey”, Laurel Lance z “Arrow”, Skyler White z “Breaking Bad”, Elizabeth Bennet z “Dumy i uprzedzenia”, Daenerys Targaryen z “Gry o tron” oraz Morpeus i Wyrocznia z Matrixa.

Źródła do dalszej lektury

Książki

ENFJ: Understand And Break Free From Your Own Limitations Kindle Edition
An Essential Guide for the ENFJ Personality Type: Insight into ENFJ Personality Traits and Guidance for Your Career and Relationships (MBTI ENFJ)
ENFJ On Fire: Utilize Your Gifts, Change The World and Thrive as an ENFJ
The True ENFJ (The True Guides to the Personality Types Book 3)
ENFJ: Understanding & Relating with the Teacher (MBTI Personality Series)
The Counsellor: Your Guide to the ENFJ Personality

Strony internetowe

– https://leadingpersonality.wordpress.com/
– https://www.16personalities.com/
– https://www.tlu.ee/
– https://wikipedia.org
– https://www.truity.com/personality-type/ENFJ
– https://www.verywellmind.com/enfj-extraverted-intuitive-feeling-judging-2795979

A czy przychodzi Ci do głowy jakiś inny przykład kogoś z osobowością przywódcy? Jeśli podobał Ci się artykuł, jeśli nie, jeśli zauważyłeś jakieś nieścisłości (co może się zdarzyć) lub nawet po prostu dla zwykłej informacji zwrotnej, nie krępuj się zostawić komentarz.


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz