Podatność: CVE-2003-0299

IMAP Client, stosowany w mutt 1.4.1 i 2.0.10 Balsa, pozwala zdalnemu szkodliwemu serwery IMAP spowodować odmowę usługi i ewentualnie wykonanie dowolnego kodu za pośrednictwem niektórych dużych wartościach wielkości skrzynki, które powodują albo całkowite błędy signedness lub błędy całkowitą przelewowe.


http://marc.info/?l=bugtraq&m=105294024124163&w=2
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-0299


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz