Podatność: CVE-2005-3823

Do użytkowników modułu CRM w vtiger 4.2 i wcześniejszych pozwala atakującemu na wykonanie dowolnego kodu PHP za pomocą dowolnego pliku w parametrze TemplateName, który jest przekazywany do funkcji eval.


http://www.securityfocus.com/bid/15569
http://www.securityfocus.com/archive/1/417711/30/0/threaded
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=113290708121951&w=2
http://securitytracker.com/id?1015274
http://secunia.com/advisories/17693
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2569
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2005-3823


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz