Podatność: CVE-2006-3256

Luka SQL injection w report.php w WoltLab Burning Board (WBB) 2.3.1 pozwala atakującemu na zdalne wykonywanie poleceń SQL arbitralnych poprzez parametr postID.


http://www.securityfocus.com/bid/18597
http://seclists.org/lists/bugtraq/2006/Jun/0614.html
http://securitytracker.com/id?1016374
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/27351
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2006-3256


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz