Podatność: CVE-2007-6225

Nieokreślona usterka w Sun Solaris 10, gdy jest używany w trybie 64-bitowym na platformie x86, pozwala lokalnych użytkowników w systemie Linux (lx) markowych strefa spowodować odmowę usługi (paniki) poprzez nieokreślonych wektorów.


http://www.securityfocus.com/bid/26672
http://osvdb.org/40828
http://www.securitytracker.com/id?1019034
http://secunia.com/advisories/27877
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103153-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4058
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/38799
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-6225


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz