Podatność: CVE-2008-1644

Luka SQL injection w viewlinks.php w Sawy link Manager 2.0 pozwala atakującemu na zdalne wykonywanie poleceń SQL arbitralnych poprzez parametr kategorii. UWAGA: pochodzenie tej informacji nie jest znana; szczegóły są otrzymywane wyłącznie z informacji osób trzecich.


http://www.securityfocus.com/bid/28538
http://secunia.com/advisories/29589
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41594
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-1644


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz