Podatność: CVE-2009-0138

servermgrd (Server Manager) w Apple Mac OS X 10.5.6 nie sprawdza poprawność poświadczeń uwierzytelniania, która umożliwia atakującemu zmodyfikowanie konfiguracji systemu.


http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Feb/msg00000.html
http://www.securityfocus.com/bid/33759
http://www.securityfocus.com/bid/33813
http://support.apple.com/kb/HT3438
http://secunia.com/advisories/33937
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0422
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0138


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz