Podatność: CVE-2015-7093

Safari w iOS firmy Apple przed 9.2 pozwala zdalnemu napastnikowi sfałszować adres URL w interfejsie użytkownika za pomocą spreparowanej witryny internetowej.


http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Dec/msg00000.html
https://support.apple.com/HT205635
http://www.securitytracker.com/id/1034348
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-7093


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz