Podatność: CVE-2016-3904

Luka umożliwiająca podniesienie uprawnień w kierowcę autobusu Qualcomm w Androidzie przed 2016-11-05 mógłby umożliwić lokalnym złośliwą aplikację na wykonanie dowolnego kodu w kontekście jądra. Ten problem jest oceniane jako wysokie, ponieważ po raz pierwszy wymaga kompromisów uprzywilejowaną proces. Android ID: A-30311977. Referencje: Qualcomm QC-CR # 1050455.


http://www.securityfocus.com/bid/94210
https://source.android.com/security/bulletin/2016-11-01.html
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-3904


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz