Podatność: CVE-2018-19569


GitLab CE / EE, wersje 8.8 do 11.x przed 11.3.11, 11,4 przed 11.4.8, 11.5.1 i 11.5 przed, są podatne na lukę autoryzacji, który umożliwia dostęp do internetowego interfejsu użytkownika z wykorzystaniem jako prywatnego token dostępu z dowolnego zakresu.
http://www.securityfocus.com/bid/109118
https://about.gitlab.com/2018/11/28/security-release-gitlab-11-dot-5-dot-1-released/
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce/issues/50319
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-19569

Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz