Podatność: CVE-2019-5636

Kiedy Beckhoff TwinCAT Runtime odbiera nieprawidłowy pakiet UDP, reklamy wykrywania usług zamyka. Zauważ, że urządzenia TwinCAT nadal występować jako normalne. Ten problem dotyczy TwinCAT 2 wersja 2304 (a), a przed TwinCAT wersji 3.1 4204.0 (i wcześniej).


https://download.beckhoff.com/download/Document/product-security/Advisories/advisory-2019-004.pdf
https://blog.rapid7.com/2019/10/08/r7-2019-32-denial-of-service-vulnerabilities-in-beckhoff-twincat-plc-environment-fixed/
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-5636


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz