Podatność: CVE-2021-3466

W libmicrohttpd w wersjach przed 0.9.71 znaleziono błąd. Brak sprawdzania granic w funkcji post_process_urlencoded prowadzi do przepełnienia bufora, umożliwiając zdalnemu napastnikowi zapisanie dowolnych danych w aplikacji korzystającej z libmicrohttpd. Największe zagrożenie związane z tą luką dotyczy poufności i integralności danych, a także dostępności systemu.


https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1939127
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1939127
https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-3466


Komentarz można zostawić jako zarejestrowany użytkownik serwisu, uzyskując dostęp poprzez sieci społecznościowe, konto wordpress lub jako użytkownik anonimowy. Jeśli chcesz zostawić komentarz jako anonimowy użytkownik, zostaniesz powiadomiony e-mailem o możliwej odpowiedzi tylko wtedy, gdy podasz swój adres e-mail (opcjonalnie). Włączenie jakichkolwiek danych do pól komentarza jest całkowicie opcjonalne. Każdy, kto zdecyduje się na wprowadzenie jakichkolwiek danych, akceptuje ich traktowanie w celach związanych z usługą lub w odpowiedzi na komentarz i komunikację, co jest absolutnie konieczne.


Zostaw Komentarz