Cookie Policy

Pliki cookie składają się z części kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają właścicielowi w świadczych usługach zgodnie z opisanymi celami. Niektóre cele, dla których pliki cookie są zainstalowane, mogą również wymagać zgody użytkownika.

W przypadku gdy instalacja plików cookie opiera się na zgodzie, zgoda ta może zostać dobrowolnie cofnięta w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie.

Ta aplikacja zbiera pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Zgodnie z warunkami korzystania z usługi, podstawowy język witryny jest w języku angielskim. Treść została przetłumaczona na inne języki tylko dla wygody i może nie być całkowicie dokładna. Niniejszy dokument stanowi integralną część warunków korzystania z usługi i polityki prywatności.

Definicje prawne i odniesienia

Dane osobowe

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami, w tym osobisty numer identyfikacyjny, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użycia

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w niniejszej Aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy Identyfikatora jednolitego zasobu (URI), czas żądania, metodę wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku odebrany w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj możliwości przeglądarki i systemu operacyjnego używane przez Użytkownika, różne szczegóły czasu na wizytę (na przykład czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły ścieżki następującej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron i innych parametrów związanych z systemem operacyjnym urządzenia i/lub środowiskiem IT użytkownika.

Użytkownik lub członek

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, zbiega się z Zainteresowanym.

Zainteresowany

Osoba, której odnoszą się dane osobowe.

Odpowiedzialny za przetwarzanie (lub odpowiedzialny za przetwarzanie danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Posiadacza, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Właściciel leczenia (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub w połączeniu z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z tego Aplikacji. Właściciel, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Usługi

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej lokacji/aplikacji.

Unia Europejska, UE lub UE

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawierają wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Niewielka część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.

Adres e-mail

Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami wielu przepisów, w tym art. 13/14 Rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Aplikacji, chyba że w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Administrator danych osobowych

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest Ignazio Tripodi we Włoszech, obecnie właściciel tej domeny. E-mail, aby się z nim skontaktować, jest admin@044.eu.

Techniczne pliki cookie i pliki cookie do celów zbiorczych statystycznych

Ściśle niezbędne zadanie do działania Usługi

Niniejsza Aplikacja wykorzystuje pliki cookie do zapisywania sesji i wykonywania innych zadań, które są ściśle niezbędne do działania niniejszej Aplikacji, na przykład w odniesieniu do dystrybucji ruchu.

Zadania związane z zapisywaniem preferencji, optymalizacji i statystyk

Ta Aplikacja używa plików cookie, aby zapisać preferencje przeglądania i zoptymalizować przeglądanie. Wśród tych plików cookie są na przykład te używane do ustawiania preferencji językowych i walutowych lub do zarządzania statystykami używanymi bezpośrednio przez właściciela witryny.

Inne rodzaje plików cookie lub stron trzecich, które instalują pliki cookie

Niektóre z poniższych usług zbierają statystyki anonimowo i zagregowane i mogą nie wymagać Twojej zgody lub mogą być zarządzane bezpośrednio przez Właściciela – w zależności od tego, jak są opisane – bez pomocy osoby trzeciej.

Jeśli usługi innych firm są wymienione wśród następujących narzędzi, mogą być używane do śledzenia nawyków przeglądania Użytkowników, oprócz informacji określonych w tym dokumencie i bez wiedzy Właściciela. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności wymienionych usług.

Reklamowe pliki cookie

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów reklamowych wyświetlanych w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, ewentualnie w oparciu o Twoje zainteresowania.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki użytkowania.
Niektóre z poniższych usług mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji użytkowników lub mogą korzystać z techniki retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie zainteresowania i zachowania w tym wykrytych poza niniejszą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.

Oprócz rezygnacji oferowanego przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownik może zdecydować się nie używać plików cookie z usługi innej firmy do niektórych funkcji reklamowych, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci.

Użytkownicy mogą również anulować niektóre funkcje reklamowe za pomocą odpowiednich ustawień urządzenia, takich jak ustawienia reklam na urządzeniach mobilnych lub ustawienia reklam w ogóle.

Reklamy

Lista reklam i plików cookie stron trzecich
4w MarketPlace dla wydawców (4w MarketPlace sp.z.o.o.)

4w MarketPlace for Publishers to serwis reklamowy świadczony przez 4w MarketPlace Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Ad4Game (Ad4Game Irlandia Sp. z o.o.

Ad4Game to usługa reklamowa świadczona przez Ad4Game Ireland Limited.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Irlandia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adblade (Adblade.com/Congoo LLC)

Adblade to usługa reklamowa świadczona przez Adblade.com/Congoo LLC.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

AdBuddiz (SAS PURPLE BRAIN)

AdBuddiz to usługa reklamowa świadczona przez SAS PURPLE BRAIN.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adcash (Adcash O)

Adcash to usługa reklamowa świadczona przez Adcash O.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Estonia – Polityka prywatności.

AdColony (Jirbo, Inc.)

AdColony to usługa reklamowa świadczona przez AdColony, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Adform

Adform to usługa reklamowa świadczona przez Adform.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Dania – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob to usługa reklamowa świadczona przez AdMob Google Inc.
Aby zrozumieć wykorzystanie danych przez Google, zapoznaj się z zasadami partnerów Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, unikalne identyfikatory urządzeń do reklam (takie jak Google Advertiser ID lub IDFA) oraz dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Reklamy mobilne Amazon (Amazon)

Amazon Mobile Ads to usługa reklamowa świadczona przez Amazon.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Applifier (Applifier Ltd.)

Applifier to usługa reklamowa świadczona przez Applifier Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Finlandia – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Korporacja AppLovin

AppLovin to usługa reklamowa świadczona przez AppLovin Corporation.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Appnext Sp. z o.o.

Appnext to usługa reklamowa świadczona przez Appnext Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Jak dostosować preferencje śledzenia reklam

Wybierz Pozycję Usługi reklamowe są zgodne z ramami przejrzystości i zgody IAB i umożliwiają użytkownikowi ustawianie preferencji śledzenia reklam.
Możesz uzyskać dostęp do tych ustawień i dostosować je, klikając link polityki plików cookie w banerze ostrzeżenia dotycząceplików cookie, a następnie klikając link, który prowadzi do ustawień śledzenia reklam lub klikając przycisk kliknij odpowiedni link na tej Aplikacji, jeśli podany.

Właściciel stwierdza, że ramy przejrzystości i zgody IAB są wykorzystywane w pełnej zgodności z zasadami określonymi w zasadach ramowych IAB.

Inne pliki cookie

Infrastruktura usług reklamowych

Ten typ usługi ma na celu zapewnienie infrastruktury usług reklamowych, która umożliwia tej aplikacji utrzymanie sieci, która wyświetla zoptymalizowane i ukierunkowane reklamy.
W tym celu wymienione poniżej usługi mogą umożliwić Właścicielowi śledzenie unikalnych wizyt użytkowników i powiązanych schematów nawigacji, nawet za pomocą plików cookie.
To śledzenie może odbywać się w różnych witrynach lub aplikacjach w celu wyświetlania zoptymalizowanych i ukierunkowanych reklam.

AdButler (Sparklit Networks, Inc)

AdButler to usługa dostarczania serwerów reklamowych świadczona przez Sparklit Networks, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Analytics

Usługi w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być używane do śledzenia twojego zachowania.

Śledzenie konwersji AdEspresso (Creative Web Srl)

Śledzenie konwersji AdEspresso to usługa analityczna świadczona przez Creative Web Srl, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Śledzenie konwersji adgoon (Reklame S.r.l.)

Śledzenie konwersji adgoon to usługa analityczna świadczona przez Reklame S.r.l., która łączy reklamę danych ad network z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Analytics to usługa analityczna świadczona przez firmę Adobe Systems, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Alexa Metrics (Alexa Internet, Inc.)

Alexa Metrics to usługa analityczna świadczona przez Alexa Internet, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Amplituda (Sonalight, Inc.)

Amplituda to usługa analityczna świadczona przez Sonalight, Inc.
Ta usługa jest przeznaczona do analizy aplikacji mobilnych i może zbierać różne informacje o telefonie, wyróżnione w szeroko zakrojonej polityce prywatności.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Analytics zbierane bezpośrednio (Ta aplikacja)

Ta aplikacja korzysta z wewnętrznego systemu analizy, który nie angażuje osób trzecich.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

AppFireworks (App Fireworks Pty Ltd.)

AppFireworks to usługa analityczna świadczona przez App Fireworks Pty Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Australia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Przynależność handlowa

Ten typ usługi umożliwia tej Aplikacji wyświetlanie reklam produktów lub usług innych firm. Reklamy mogą być wyświetlane jako linki reklamowe lub banery przy użyciu różnych typów grafiki.
Kliknięcia ikony lub banera opublikowanego w aplikacji są śledzone przez usługi innych firm wymienione poniżej i udostępniane tej aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności każdej usługi.

Affilinet GmbH

Affilinet to usługa partnerska banner świadczona przez AWIN AG.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Niemcy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AliExpress Affiliate (Alibaba.com Singapur E-Commerce Private Limited)

AliExpress Affiliate jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Singapur – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Przynależność do Amazon

Amazon Affiliate jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Amazon.com Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Amazon Omakase (Amazon)

Amazon Omakase to usługa partnerska banner świadczona przez Amazon.com Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Program afiliacyjny Anastore (Anastore Bio S.L.)

Program partnerski Anastore jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Anastore Bio S.L.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wydajność zawartości i testowanie funkcji (testowanie A/B)

Usługi w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi śledzenie i analizowanie odpowiedzi Użytkownika na ruch internetowy lub zachowanie związane ze zmianami struktury, tekstu lub jakiegokolwiek innego składnika tej Aplikacji.

Adobe Test & Target (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Test & Target to usługa testowa A/B świadczona przez firmę Adobe Systems Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych

Ten typ usługi umożliwia wyświetlanie zawartości hostowane na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcji z nim.
Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.

Widżet 3BMeteo (Meteosolutions srl)

Widżet 3BMeteo to usługa wizualizacji treści świadczona przez 3BMeteo i Meteosolutions srl.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Infrastruktura hostingowa i zaplecza

Ten typ usługi jest przeznaczony do hostowania danych i plików, które umożliwiają tej aplikacji do uruchamiania i wdrażania, a także zapewnić infrastrukturę, która jest gotowa do wykonywania określonych funkcji lub części tej aplikacji. Niektóre z tych usług działają na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji przechowywania danych osobowych.

Sieć dostarczania treści Akamai (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai to usługa hostingowa świadczona przez Akamai Technologies, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten typ usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji.
Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej Aplikacji zawsze podlegają zasadom zachowania prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.
Zaleca się odłączenie od odpowiednich usług w celu upewnienia się, że dane przetwarzane w tej aplikacji nie są ponownie połączone z profilem użytkownika.

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis jest usługą świadczoną przez Oracle Corporation, która wyświetla widżet, który umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz udostępnianie zawartości tej Aplikacji.
W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widżety innych firm, takie jak menedżerowie sieci społecznościowych, w których współużytkowane są interakcje. W takim przypadku osoby trzecie, które dostarczają widżet, zostaną również poinformowane o interakcjach i danych dotyczących użytkowania na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AddToAny (AddToAny LLC)

AddToAny to usługa świadczona przez AddToAny LLC, która wyświetla widżet, który umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz udostępnianie zawartości tej Aplikacji.
W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widżety innych firm, takie jak menedżerowie sieci społecznościowych, w których współużytkowane są interakcje. W takim przypadku osoby trzecie, które dostarczają widżet, zostaną również poinformowane o interakcjach i danych dotyczących użytkowania na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AngelList Follow przycisk i widżety społeczne (AngelList, LLC.)

Przycisk Follow i widżety społeczne w AngelList to usługi, które umożliwiają interakcję z siecią AngelList dostarczaną przez AngelList, LLC.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Remarketing behawioralny i kierowanie na nie

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji i jej partnerom informowanie, optymalizowanie i obsługę reklam na podstawie wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji.
To zadanie jest wykonywane przez monitorowanie danych o użytkowaniu i za pomocą plików cookie, informacje, które są przekazywane do partnerów, którzy zarządzają remarketingiem i kierowaniem behawioralnym.
Oprócz rezygnacji oferowanego przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownik może zdecydować się nie używać plików cookie z usługi innej firmy, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci.

AdRoll, Inc.)

AdRoll to usługa reklamowa świadczona przez AdRoll, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Google Ads Remarketing (Google Inc.)

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie ta Aplikacja uzyskuje dostęp, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Google Ads i Plik cookie DoubleClick. Użytkownicy mogą nie używać plików cookie Google do dostosowywania reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Ochrona przed spamem

Ten typ usługi analizuje ruch tej Aplikacji, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu filtrowania ich od ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Inc.
Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności Google i warunkom użytkowania.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji do dystrybucji zawartości przy użyciu serwerów znajdujących się w różnych krajach i optymalizacji ich wydajności.
To, jakie dane osobowe są przetwarzane, zależy od cech i sposobu wdrażania tych usług. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika.
Biorąc pod uwagę powszechne wdrożenie tego systemu, trudno jest określić, gdzie jest przesyłana zawartość, która może zawierać dane osobowe użytkownika.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare to usługa optymalizacji ruchu i dystrybucji świadczona przez Cloudflare Inc.
Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej Aplikacji, czyli komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika, umożliwiając jednocześnie zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i różnego rodzaju dane określone w polityce prywatności serwisu.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie bazami danych użytkowników

Ten typ usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji, które Użytkownik przekazuje tej Aplikacji, a także śledzenie działań użytkownika za pomocą funkcji Analizę. Te dane osobowe mogą być również łączone z publicznie dostępnymi informacjami o Użytkowniku (np. profilami sieci społecznościowych) i używane do tworzenia profili prywatnych, które Właściciel może wyświetlać i używać do ulepszania tej Aplikacji.
Niektóre z tych usług mogą również zezwalać na przesyłanie wiadomości z czasem do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail na podstawie określonych działań wykonywanych w tej aplikacji.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez ActiveCampaign, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, adres e-mail i różnego rodzaju dane określone w polityce prywatności serwisu.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

SendinBlue Marketing Automation (SendinBlue SAS)

SendinBlue to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez SendinBlue SAS.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, adres e-mail i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

adnow.com

Aby dowiedzieć się więcej o polityce dotyczącej plików cookie, przeczytaj https://adnow.com/cookie-policy
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności, przeczytaj https://adnow.com/privacy-policy

PopMyAds, właściwość

https://popmyads.com/privacy

yllix.com

https://yllix.com/en/privacy-policy/

Jak wyrazić lub cofnąć zgodę na instalację plików cookie

Oprócz tego, co jest określone w tym dokumencie, użytkownik może zarządzać preferencjami plików cookie bezpośrednio z przeglądarki i uniemożliwić, na przykład, osobom trzecim instalowanie plików cookie.
Dzięki preferencjom przeglądarki możesz również usunąć pliki cookie zainstalowane w przeszłości, w tym pliki cookie, które mogły zapisać początkową zgodę na instalowanie plików cookie z tej witryny.
Na przykład użytkownicy mogą znaleźć informacje o zarządzaniu plikami cookie w najczęściej używanych przeglądarkach pod następującymi adresami: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Internet Explorer.

W odniesieniu do plików cookie zainstalowanych przez osoby trzecie, użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami i odwołać swoją zgodę, klikając link rezygnacji (jeśli jest podany), korzystając ze środków przewidzianych w polityce prywatności osoby trzeciej lub kontaktu z osobą trzecią.

Pomimo powyższego, właściciel informuje, że użytkownicy mogą postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w inicjatywach powiązanych następnie przez Your Online Choices (UE), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonia) lub inne podobne usługi. Inicjatywy te umożliwiają użytkownikom wybieranie preferencji śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym właściciel zaleca, aby korzystać z tych zasobów oprócz informacji podanych w tym dokumencie.